Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Müşteri memnuniyet ve güvenin artması, çevreyi gelecek nesiller için koruma, tüm kaynaklarımızı koruma ve geliştirme için aşağıda kalite politikamızı beyan ediyoruz.

 

 1. Müşteri ve tüm ilgili tarafların memnuniyetini arttırmayı, ihtiyaçlarını belirlemeyi ve uygulanabilir ölçüde bu ihtiyaçları sağlamayı,
 2. Hurda ve tüm ıskartalarımızı en aza indirmeyi, bitmiş ürüne etki eden direkt ve endirekt giderleri azaltmayi,
 3. Tüm çalışanlarımızı iş kazası ve mesleki hastalıklardan, isg, çevre ve kalite risklerine karşı koruyarak ve bu riskleri kaynağında önleyerek iş yerimizi sağlıklı ve güvenli hale getirmeyi,
 4. Uygunluk yükümlülüklerine, yasal ve diğer şartlara uyum göstermeyi,
 5. Çalışanların katılım ve danışmasını teşvik etmeyi,
 6. Atıkları ve doğalkaynak tüketimini azaltarak çevre kirliliğini önlemeyi,
 7. Kurumsal sorumluluk politikalarımıza uyumu sağlatmayı,
 8. Yönetim sistemlerimizin etkinliği hakkında hesap vermeyi,
 9. Yönetim sistemimizi belirli periyotlarla gözden geçirerek ihtiyaç olan kaynakları sağlamayı,
 10. Otomotiv ve diğer sektörlerde pazar payını arttırmayı,
 11. Tüm çalışanlarımızın çevre beklentileri, müşteri istekleri ve iş sağlığı güvenliği konularında geliştirmeyi ve çevreyi korumayı
 12. İç ve dış hususlara bağlı olarak risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
 13. Entegre Yönetim Sistemleri, proseslerimizi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 14. Kalite politikamızın kurum adına çalışanlara ve ilgili tarafların erişimine açık olduğunu,

 

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Arash Mohebbinejad